Welkom

Nieuw in je functie als ombudspersoon?

Wij heten jou van harte welkom! De werkgroep die het peter/meterschap voor beginnende ombudspersonen vorm heeft gegeven, hoopt je tijdens een eerste periode, maar ook nadien, bij te staan. Uiteraard enkel indien je dit wenst. Weet dat je steeds terecht kunt bij iemand met eender welke vraag, probleem, plan van aanpak, advies,… Elke nieuwe ombudspersoon opgenomen in een meter en peterschap wordt hierdoor extra ondersteund door een groep van een 6-tal meters of peters. Een aanspreekpersoon buiten je organisatie, op een moment dat jij dit nodig hebt, is erg belangrijk. Binnen de uitdagende opdracht waar je dagdagelijks het beste van jezelf geeft vanuit een meerzijdig partijdige invalshoek, staan we je graag met raad en daad bij.

Er wordt een kennismakingsdag voorzien waarbij je collega’s jou als nieuwe  ombudspersoon ontvangen met een warm welkom.

Eenmaal per 2 jaar  wordt er een tweedaags symposium georganiseerd. Elke provincie komt aan de beurt voor ontvangst en de verdere uitwerking hiervan.

VVOVAZ is de Vlaamse beroepsVereniging Ombudspersonen van Alle Zorgvoorzieningen en herbergt op dit moment 69 voorzieningen. VVOVAZ voorziet allerhande interessante opleidingen en ondersteuning. Zorg zeker dat je jouw gegevens doorgeeft aan het bestuur via info@vvovaz.be

Tijdens de algemene vergaderingen, meestal voorzien in de gebouwen van Zorgnet Icuro in Brussel,  worden belangrijke ontwikkelingen kenbaar gemaakt vanuit het bestuur en wordt tevens een interessant onderwerp verder uitgediept door een professional. Alle voorstellen maar ook ieders inbreng is welkom.

Op de website vind je een FAQ waar antwoorden geformuleerd werden op heel wat vragen. Je kunt je aansluiten bij de provinciale vergaderingen van de provincie waar je werkzaam bent. Deze  vergaderingen volgen de dagelijkse werking op voor jou als ombudspersoon maar voorzien eveneens intervisie voor de geïnteresseerden die bereid zijn om op regelmatige basis deel te nemen. Een provinciale vergadering vindt ongeveer 4 maal per jaar plaats in je provincie met een wisselende gastheer/vrouw.

Last but not least, indien je wenst kun je inschrijven voor een basisopleiding bemiddeling. Bij voldoende inschrijvingen wordt dit in samenwerking met Mediv georganiseerd. Bekijk zeker de website www.vvovaz.be voor meer informatie.