Europese regelgeving en richtlijnen

  • Aanbeveling van de Raad van Europa in verband met de bescherming van de mensenrechten en de waardigheid van mensen met een psychische aandoening (22 september 2004).
  • Aanbeveling van de Raad van Europa in verband met de opvolging van de bescherming van de mensenrechten en de waardigheid van mensen met een psychische aandoening (20 mei 2009).
  • Richtlijn van de Europese Unie betreffende de rechten van de patiënt bij grensoverschrijdende zorg (9 maart 2011).