De Federale Commissie Rechten van de Patiënt

De Federale commissie ‘Rechten van de patiënt’ is opgericht in de schoot van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Deze commissie verzamelt informatie over de patiëntrechtelijke aangelegenheden, adviseert de minister, evalueert de toepassing van de wet en de werking van de ombudsfuncties.

Meer informatie over de Federale Commissie en hun adviezen vindt u hier.