Nieuwe wet patiëntenrechten

De wet patiëntenrechten kreeg na 20 jaar een update. 
Alle info over de wijzigingen kunnen jullie vinden via: