De ombudspersonen en hun positie

Koninklijke Besluiten Ombudsfunctie

  • K.B. van 8 juli 2003 betreffende de organisatie van de ombudsfunctie in de ziekenhuizen.
  • K.B. van 10 juli 1990 betreffende vaststelling van de normen voor de erkenning van samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten.
  • K.B. van 16 maart 2004 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. (bedragen financiering ombudsfunctie)

 

Een synthese en verduidelijking van de regelgeving over de ombudsfunctie binnen de overlegplatforms GGZ vindt u hier.