Statuten & deontologisch code

Statuten VVOVAZ vzw

Deontologische code

Publicatie Belgsich staatsblad wijziging RVB – 28 juni 2018

Verzoekschrift wijziging samenstelling RVB – 26 januari 2018

Publicatie van de statuten van VVOVAZ als beroepsvereniging – Gepubliceerd op 4 december 2015 als bijlage in het Belgisch Staatsblad.

Wijziging van de statuten van VVOVAZ 22 april 2016 – gezien FOD economie op 18 juli 2016

Bijlage Belgisch Staatsblad: beëindiging van mandaat van twee bestuurders, wijziging samenstelling van het bestuursorgaan na de bestuursverkiezingen van 15 oktober 2021 – februari 2022

Inschrijving en bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch staatsblad