Over VVOVAZ

VVOVAZ is de Vlaamse beroepsVereniging Ombudspersonen van alle Zorgvoorzieningen.
De wet op de patiëntenrechten van 2002 geeft patiënten het recht een klacht neer te leggen of informatie te vragen bij de ombudsfunctie van een instelling. Ombudspersonen bemiddelen op onafhankelijke wijze tussen patiënten, zorgverleners en de zorginstelling.

Lidmaatschap

U kunt zich aanmelden via deze link. U dient hierbij te bevestigen dat u voldoet aan de voorwaarden inzake lidmaatschap.

U kunt een vervanger aanduiden tijdens een langdurige afwezigheid – “vervangend lid” via dit aanvraagformulier.
Meer info over “vervangend lid” in onze statuten.