Voorwaarden lidmaatschap

Ik verklaar hierbij  te voldoen aan de voorwaarden (*) inzake lidmaatschap van de Vlaamse beroepsVereniging van Ombudspersonen van Alle Zorgvoorzieningen en wens hierbij een lidmaatschap als effectief lid aan te vragen

(*) Voorwaarden lidmaatschap – uit de statuten van de beroepsvereniging VVOVAZ

Om als effectief lid aanvaard te worden, moet de kandidaat aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • werkzaam zijn als ombudspersoon in een zorginstelling binnen het Vlaams of Brussels gewest;
  • de functie van ombudspersoon uitoefenen, conform de functiebeschrijving van de zorginstelling waaraan het lid is verbonden;