Tien jaar ombudsfunctie, VVOVAZ

Prof. Dr. Geneviève Schamps, voorzitter Federale Commissie “Rechten van de patiënt”
10 jaar VVOVAZ – 22 november 2013

Download de presentatie