Registratie/ aanvraag lidmaatschap – aanduiden vervanger conform de statuten

U kunt zich aanmelden via deze link. U dient hierbij te bevestigen dat u voldoet aan de voorwaarden inzake lidmaatschap.

U kunt een vervanger aanduiden tijdens een langdurige afwezigheid – “vervangend lid” via dit aanvraagformulier.
Meer info over “vervangend lid” in onze statuten.