Publicaties (1-10)

# Titel  
1 Klachtenmanagement Van klacht naar oplossing
Editor: Hubert Vandeput, medisch directeur ziekenhuis Oost-Limburg, Genk
Uitgave Kluwer, Mechelen, 2003
ISBN 90-5928-186-1, 146 blz.
2 Onvrede met klachtbehandeling Factoren die mogelijk een rol spelen bij onvrede van de cliënten over de klachtbehandeling in het kader van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ)
Dr. E.M. Sluys, Dr Ir. R.D. Friele, Dr M. Algera
Uitgave NIvel 2002, postbus 1568, 3500 BN Utrecht (nivel@nivel.nl) 88 blz., € 10 (+ verzendingskosten € 14,50)
3 Tevredenheidsmeting bij gebruikers in gezondheidszorg – en
welzijnsvoorzieningen
Karen van den Broeck, Antwerpen – Appeldoorn
Uitgave Garant 2000
ISBN 90-441-1285-6, 45 blz.
4 Van klaarmuur tot klaagcultuur Focus op klantentevredenheid en kwaliteitsverbetering
Sef Van Ments en Sjoerd Boomsma
Uitgave Kluwer 2001
ISBN 90-140-7206-6, 199 blz., € 19,80
5 De ombudsman: brug tussen burger en bestuur Prof. Hermans Matthys, e.a.
Uitgeverij Scoop, Groot Bijgaarden 1997
ISBN 90-5312-079-3, 189 blz.
6 Effectief klachtenmanagement Als instrument voor verbetering van kwaliteit en klantgereichtheid
Harold Pol
UIitgave Samson, Alphen aan den Rijn, 1999
ISBN 90-1406-157-9, 200 blz.
7 Reageren op klachten Handleiding voor een klantvriendelijke klachte-behandeling
Martie Van den Berg, Agnes van Rees
Uitgave Bohn Stafleu Van Lohum, Houten/Diegem, 1995
ISBN 90-3132-092-7, 141 blz.
8 De rechten van de patiënt Gids voor patiënten en zorgverleners die in deze Eis-tijd voor een vertrouwensrelatie kiezen.
Prof Herman Nys
Universitaire Pers Leuven, 2001
ISBN 90-5867-155-0, 184 blz.
9 De lastige patiënt Francoise Van Hoorebeke
Uitgeverij Garant , 1998
ISBN 90-5350-699-3, 118 blz.
10 Een klacht…een geschenk uit de hemel En een effectief strategisch middel
Janelle Barlow, Claus Möller
Uitgave Contact, Antwerpen, 1996
ISBN 90-254-0540-1, 239 blz.