Over ons

VVOVAZ is de Vlaamse Beroepsvereniging Ombudspersonen van alle Zorgvoorzieningen.
De wet op de patiëntenrechten van 2002 geeft patiënten het recht een klacht neer te leggen of informatie te vragen bij de ombudsfunctie van een instelling. Ombudspersonen bemiddelen op onafhankelijke wijze tussen patiënten, zorgverleners en de zorginstelling.

VVOVAZ is in 2003 opgericht door enkele ombudspersonen van ziekenhuizen en kreeg in 2015 de status van beroepsvereniging. In die hoedanigheid is VVOVAZ zowel spreekbuis als aanspreekpunt namens haar leden. De centrale missie van de vereniging is een optimale ondersteuning van hun professionele taken.

Vandaag telt VVOVAZ 99 bemiddelaars uit de zorgsector en is zo vertegenwoordigd in 73 zorgorganisaties in Vlaanderen en Brussel. De ombudslieden zijn vooral werkzaam in algemene, universitaire en psychiatrische ziekenhuizen; verbonden aan een overlegplatform geestelijke gezondheidszorg of actief in de thuiszorg. Naast de algemene activiteiten ontplooit de vereniging ook initiatieven op provinciaal niveau.

De kerntaken van VVOVAZ

  • Professionalisering van de rol en taken van haar leden.
  • Ondersteuning leden met opleidingen en trainingen
  • Organisatie intervisiemomenten
  • Beheer website en onderliggend ledenforum
  • Ontwikkeling documenten en tools
  • Facilitering benchmarking klachtenregistratiegegevens
  • Optreden als gesprekspartner naar de overheidsinstanties
  • Vertegenwoordiging leden bij diverse instellingen en organisaties.
  • publieksvoorlichting inzake wet patiëntenrechten

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met een van onze bestuursleden via info@vvovaz.be