Jaarverslag 2019 Vlaamse Ombudsdienst

Inleiding en leeswijzer pg. 3 – 4

Bijdrage ten aanzien van de sector ziekenhuizen en overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg pg. 38- 39

Bemiddelingsboek ziekenhuizen 2019

Bijdrage bemiddelingsboek pg. 34 – 43