Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gecontroleerd.
Fouten in de gegevensverwerking kunnen echter niet altijd voorkomen worden en de gezondheidszorg en de medische wetenschap evolueren zeer snel.
VVOVAZ verstrekt dan ook geen expliciete of impliciete garanties m.b.t. de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de inhoud van de website. Vooraleer te betrouwen op de informatie verstrekt op deze website, dient u de accuraatheid van de informatie te controleren.

Wanneer de redactie op de hoogte wordt gebracht van onjuistheden in, of onvolledigheid van de gegevens, zal ze onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

Beweringen en opinies, zoals die tot uiting komen in artikels en mededelingen op de website van vvovaz, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webeditor, de webmaster of VVOVAZ  in het algemeen.

Onze website bevat links naar externe sites, die niet beheerd worden door VVOVAZ.
VVOVAZ  is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en de privacypolitiek van die andere websites.