De ombudsfunctie vanuit het oogpunt van de patiënt

Mevr. Els Meerbergen – Vlaams Patiëntenplatform vzw
10 jaar VVOVAZ – 22 november 2013

Download de presentatie